Ze scharrelen, ze kakelen, ze pikken, ze broeden, en vooral, ze leggen eitjes. Kippen, het lijken simpele dieren maar ze hebben veel meer in hun mars dan je op het eerste zicht zou denken. Net als je hond of je kat, is de kip een gedomesticeerd dier.

Geef je haar voldoende ruimte waarin ze zich gelukkig voelt, dan zal je zien dat ze zich ontpopt tot een speelvogel die niet alleen scharrelt en kakelt, maar ook springt, rent en zelfs zonnebaadt.

Stofbad

Het grootste geluk van een kip zit echter in het nemen van een stofbad. Dit bevordert de isolatie van haar verenkleed en bestrijdt parasieten. Kippen die lang in een klein hok leven, zullen als eerste een stofbad nemen zodra ze de kans hebben. Een gelukkige kip loopt zacht kakelend rond terwijl ze grassprietjes slurpt en insecten en wormpjes pikt. Met haar gekakel babbelt ze tegen soortgenoten en haar kuikens, zelfs wanneer die nog in het ei zitten.

Ei

Wij, mensen, zijn vooral geïnteresseerd in die eitjes. Bio, vrije uitloop, scharrel of kooi, codes van 0 tot 3. Dat het ene ei het andere niet is, staat buiten kijf. Maar wat betekent het eigenlijk allemaal? En welk ei koop je nu het beste wanneer er geen vrolijke kippetjes rondscharrelen in jouw tuin of die van een buur, familie, vriend, kennis?
De nummering op het ei maakt het simpel: hoe hoger het eerste cijfer, hoe slechter het leven van de legster is.

I was eating in a Chinese restaurant downtown. There was a dish called Mother and Child Reunion. It’s chicken and eggs. And I said, I gotta use that one.
– Paul Simon –

Biologische eieren dragen het cijfer 0. Op deze kippenboerderij is de kip niet louter een broedmachine maar wordt er ook aan haar welzijn gedacht.  Men probeert het natuurlijke gedrag zoveel mogelijk te stimuleren. In de stal, waar de vloer bezaaid is met stro, delen de dames met z’n zessen een vierkante meter, en heeft minstens ieder een zitstok voor zichzelf. Buiten hebben de kippen ook nog de beschikking over een uitloop van vier vierkante meter per kip. Het natuurlijke dag- en nachtritme van de kippen blijft aangehouden. Verder krijgen ze het juiste het juiste voer, biologisch, dus onbespoten en niet genetisch gemanipuleerd.
Vrije uitloop draagt cijfer 1. De kakelende dames hebben minder ruimte, mogen minder naar buiten, en krijgen geen biologisch voer.

Scharrelen

Code 2 staat voor scharreleieren. De naam doet je uiteraard denken aan gelukkige kippetjes. Niets is minder waar. De legsters hiervan zien de buitenlucht nooit. Het scharrelen slaat enkel op het strooisel dat in een deel van de stal ligt. Maar het kan nog erger. Eieren met code 3, de zogenaamde legbatterij eieren, mogen niet meer aan de consument verkocht worden, doch bestaan helaas nog steeds. Ze worden verwerkt in de voedingsindustrie, voor koekjes en mayonaise bijvoorbeeld, en dienen voor export.

Ook het ene gescharrel is duidelijk het andere niet.